Budżet obywatelski na rok 2020

Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 17/2019 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 4 marca 2019 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.