Raport
z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie
nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej o nr  ewid.  5708 zapisanej w KW  KR1B/00053540/4

 
Na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 63/2022 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, poddano konsultacjom projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej o nr  ewid.  5708 zapisanej w KW  KR1B/00053540/4.

Przedmiotem konsultacji społecznych było uzyskanie opinii mieszkańców miasta Jordanowa których nieruchomości przylegają do działki nr ewid. 5708 zapisanej w KW KR1B/00053540/4 na temat nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej o nr  ewid.  5708.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 17 listopada 2022 roku do dnia 1 grudnia 2022 roku.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji poprzedzone zostało wydaniem Zarządzenia nr 63/2022 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 10 listopada 2022 r.

Projekt przedmiotowej Uchwały Rady Miasta Jordanowa zamieszczono na stronie internetowej https://jordanow.pl, na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta Jordanowa, w systemie konsultacji społecznych https://konsultacje.jordanow.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa.

Opinie i uwagi można było zgłaszać w formie poprzez system konsultacji społecznych https://konsultacje.jordanow.pl oraz ustnej podczas spotkania konsultacyjnego.

Spotkanie konsultacyjne adresowane do mieszkańców, odbyło się w dniu 24.11.2022 r. o godz. 15:00 w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa. Na spotkanie konsultacyjne zgłosił się tylko Pan Sebastian Sikończyk, który wyraził zgodę na nadanie nazwy „ulica Szyszkowa” .

 
Jordanów, dnia: 07.03.2023 r.