Jubileusz 50-lecia

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania. Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w dniu 20 października 2022 r., w Sali Bankietowej Impresja dla par małżeńskich z terenu Miasta Jordanowa.

Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego aktu wręczenia dokonał Burmistrz Miasta Andrzej Malczewski wraz z Sekretarzem Miasta Piotrem Pudo. Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, kwiaty i okolicznościowe upominki.

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zasiedli do wspólnego poczęstunku i wznieśli toast za zdrowie Jubilatów.

Do jednej pary Jubilatów, która nie mogła wziąć udziału w uroczystościach Burmistrz Miasta wraz z Sekretarzem udadzą się osobiście w celu odznaczenia medalami i wręczenia legitymacji, dyplomu i upominku.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje za półwiecze wytrwałego pożycia małżeńskiego i życzymy dużo zdrowia i szczęścia.

Medalami odznaczeni zostali:

Małgorzata i Stanisław Guśpiel

Janina i Tadeusz Hołowczak

Aleksandra i Tadeusz Talik

Teresa i Stanisław Zembol

Halina i Stanisław Ziobro

Rodzina, Jubileusz Złotych Godów Jordanowie - zdjęcie, fotografia