Projekt - AKTYWNI SENIORZY W AKCJI

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców

na spotkanie w dniu 19 kwietna 2018 r. (czwartek) o godz. 1000 (sala obrad Urzędu Miasta)

Temat spotkania: Przeprowadzenie diagnozy sytuacji i potrzeb seniorów w Jordanowie

Po co i jak prowadzi się diagnozę lokalną (diagnozę problemów środowiska seniorskiego)? Jakie cele sobie stawiamy, czemu służyć ma diagnoza? Jak przejść od diagnozy do strategii?


Projekt Aktywni Seniorzy w akcji ma na celu stworzenie Strategii Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa.

Spotkanie będzie prowadzone  przez Pana Grzegorza Demela doświadczonego trenera, szkoleniowca oraz organizatora działań.