Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

 

 

          W dniu 22 listopada 2023 r. mija piąty rok kadencji, w której pełnie zaszczytna funkcję Burmistrza Miasta Jordanowa. Jak co roku, pragnę Państwu przedstawić najważniejsze informacje związane z poczynionymi działaniami w poszczególnych obszarach dotyczących Naszego miasta.

Na 2023 rok zaplanowano zakończenie najważniejszych inwestycji prowadzonych na terenie Jordanowa. Do głównych zadań w tym zakresie można zaliczyć :modernizacje infrastruktury drogowej, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej. Przyjęte założenia na ten rok udało się zrealizować, a nowopowstała infrastruktura już służy mieszkańcom i osobom odwiedzającym nasze okolice.

Największym zadaniem inwestycyjnym, do którego długo się przygotowywaliśmy zarówno pod względem finansowym jak i logistycznym była modernizacja infrastruktury drogowej. Dzięki pozyskanym środkom z funduszy budżetu państwa udało się wyremontować lub wykonać przebudowę ulic: ul. Krasińskiego, ul. Gen. Maczka – boczną, ul. Słowackiego, ul. Konopnickiej, ul. Św. Anny, ul. Jana Pawła II, ul. Mickiewicza oraz trzy mosty
w ciągu ul. Batalionów Chłopskich, ul. Malejowskiej, osiedla Zagrody i kładkę dla pieszych prowadzącą do nowopowstałego skateparku i boiska sportowego. Zadanie to obejmowało wiele odcinków dróg, chodników oraz infrastruktury towarzyszącej w tym wymianę kanalizacji deszczowej. Trudność w realizacji zadania polegała na jego rozproszeniu oraz czasie realizacji, który trwał 6 miesięcy. Dzięki dobrej współpracy z wykonawcami oraz mieszkańcami poszczególnych ulic zadanie to udało się zakończyć z sukcesem z czego bardzo się cieszę, gdyż kwestie infrastruktury drogowej obrałem jako priorytet do wykonania w obecnej kadencji. Pozostając przy drogach należy wskazać, iż na bieżąco były wykonywane również na terenie miasta remonty ubytków, czyszczenie fos, rowów oraz odnowiono oznakowania dróg. W tym miejscu należy również wspomnieć o dużym zadaniu prowadzonym przy współpracy z Powiatem Suskim tj. przebudowę ul. 3 maja w stronę Bystrej Podhalańskiej, którą w dużej części na swoim odcinku finansuje Miasto Jordanów. Owocna była także współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przy doświetleniu przejść dla pieszych, co ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu i mieszkańców. Wspólnie z Nadleśnictwem Myślenice podjęliśmy działania polegające na budowie drogi gminnej. Łączne nakłady na inwestycje drogowe wyniosły ok 11 milionów.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej to kolejne ważne zadanie inwestycyjne jakie realizowane jest na terenie miasta. W ramach prac wykonywane są docieplenia budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródeł ciepła oraz oświetlenia na energooszczędne
i ekologiczne oraz montaż odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki). Zadanie to w dłuższej perspektywie przyczyni się do znacznych oszczędności związanych z eksploatacją budynków oraz po jego skończeniu obiekty zyskają nowy wygląd. Do termomodernizacji wybraliśmy obiekty, które najbardziej służą społeczności w tym budynki: szkół, ośrodka zdrowia, ujęcia wody, urzędu, budynek po bibliotece. Są to obiekty, które od lat były zaniedbane i wymagały natychmiastowych prac naprawczych. Obiekty te oprócz elementów termomodernizacyjnych wpływających pozytywnie na koszty ich utrzymania nabiorą również odpowiedniego wyglądu co pozytywnie wpłynie na obraz naszego miasta. Całość prac zakończy się w bieżącym roku, a koszt zadania to prawie 9 mln złotych.

Po czterech miesiącach ciężkiej pracy zakończono i oddano do użytkowania skatepark wraz z placem zabaw i infrastrukturą towarzyszącą przy
ul. Kolejowej. Teren zyskał całkowicie nowe oblicze, a miasto zyskało obiekt sportowo – rekreacyjny, którego brakowało i który cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci oraz młodzieży. W ramach prac wykonano takie elementy skateparku jak quarter pipe, funbox z grindboxem czy bank ramp, tyrolke, huśtawki czy domek wspinaczkowy. Każdy z tych elementów musiał być starannie zaprojektowany i skonstruowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników, zgodnie z odpowiednimi normami

i przepisami. Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą była możliwa dzięki otrzymaniu środków z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich i stanowi część większego projektu związanego z rozbudową bazy sportowo-rekreacyjnej naszego miasta. Skatepark
z placem zabaw jest ogólnodostępny, a w jego sąsiedztwie znajduje się wyremontowany parking oraz otwarte w zeszłym roku boisko piłkarskie typu orlik ze sztuczną nawierzchnią.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem mijającego okresu były wydarzenia kulturalne oraz społeczne, które miały miejsce na terenie Jordanowa.
Do największych z nich można zaliczyć „Dni Ziemi Jordanowskiej”, które przyciągły dużą liczbę odbiorców i były połączone ze 100-leciem piłkarstwa
w Jordanowie. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym osobom w przygotowanie wyżej wskazanych obchodów. W ramach pozyskanych funduszy przy współpracy z Prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej Panem Stanisławem Bednarzem ukazała się książka jego autorstwa Jordanów odkrywany na nowo wędrówki i opowieści. Premiera książki miała miejsce 11 listopada i zostanie na długo zapamiętana jako wydarzenie w którym wzięło udział mnóstwo osób. Bardzo się cieszę, iż taka książka powstała. Gratuluje Panu Stanisławowi mistrzowskiego opracowania. Jeżeli piszemy o wydarzeniach kulturalnych to w tym miejscu trzeba wskazać dzień 1 września br., w którym to został odsłonięty drugi mural w Jordanowie na fasadzie budynku szkoły podstawowej upamiętniający Bohaterów Września 1939 r. Wydarzenie to przyciągnęło wiele osób i odbiło się echem jako kolejny element upamiętnienia historycznego i promocji miasta. Również wydarzenia, które miały miejsce w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców przy ul. Rynek 2 gdzie swoją siedzibę ma Ośrodek Kultury i Biblioteka Miejska cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Liczne koncerty, operetki, teatry, spotkania i prelekcje historyczne oraz wydarzenia kulturalne - przyciągały bardzo dużo osób.

Warto wspomnieć o działaniach w zakresie ekologii, które zostały docenione przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie nagrodą w tegorocznej edycji konkursu ekoLiderzy

Obecnie realizujemy w szkole podstawowej oraz przedszkolu zadanie finansowane z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Część 2) Fundusz Ekologii pt. EKO - Pracownie dla najmłodszych.

W ramach współpracy z licznymi organizacjami pożytku publicznego, które funkcjonują na naszym terenie nadal wspieram ich działalność. Dzięki dotacjom z budżetu miasta udało się zorganizować i zrealizować zadania wykonywane między innymi przez Jordanowski HUFIEC, chór Bel Canto, OSP Jordanów, LKS Jordan Jordanów, Związek Podhalan oraz stowarzyszenia edukacyjne i sportowe działające przy szkole podstawowej.
Wraz z przedstawicielami Rady Seniorów uczestniczyłem w zagranicznym wyjeździe studyjnym organizowanym przez fundacje MiLA, którego celem było pogłębienie współpracy oraz przekazanie doświadczeń.

Podsumowując piąty rok kadencji należy również wskazać plany na kolejny rok oraz cele, które będziemy chcieli realizować. We wrześniu br. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Jordanów a Wojewodą Małopolskim na budowę żłobka publicznego na terenie naszego miasta. Taki obiekt pozwoli na zorganizowanie odpowiedniego a zarazem bezpiecznego miejsca dla maluchów. Zakupione też zostaną wszystkie niezbędne elementy wyposażenia posiadające odpowiednie atesty, aby nasze dzieci były bezpieczne a rodzice czuli,
ze powierzają dzieci w dobre ręce. Ponadto placówka będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zadanie będzie realizowanie dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 1,2 mln zł w ramach programu „Maluch+ 2022-2029". Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał 2024 roku. Na przyszły rok zaplanowane jest również kolejne zadanie inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury drogowej. Kolejne odcinki dróg zyskają nową nawierzchnie, a środki na ten cel w kwocie 6.650.000,00 zł pozyskane zostały
w ramach 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Również w ramach środków pozyskanych z budżetu państwa planowana jest dalsza renowacja i adaptacja sal nieużytkowych znajdujących się
w budynku przy ul. Rynek 2. Wskazana inwestycja pozwoli rozbudować bazę ofertowanych przez CKiBM zajęć oraz wpłynie na komfort użytkowania placówki.

W powyższym podsumowaniu pokrótce przedstawiłem Państwu najważniejsze zadania i inicjatywy, które w bieżącym roku miały miejsce. Mimo trudnego okresu spowodowanego wojną za naszą wschodnią granicą i wywołanym tym zawirowaniem na arenie geopolitycznej z roku na rok coraz więcej udaję się wykonać na terenie naszego miasteczka. Wiele jeszcze jest do zrobienia natomiast wspólnie możemy małymi krokami osiągnąć cel.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój naszego miasta. Radnym, Dyrektorom placówek, Stowarzyszeniom i instytucją oraz mieszkańcom za współpracę. Razem możemy bardzo wiele zdziałać a wspólny dialog w zakresie spraw, które dotyczą wszystkich mieszkańców pozwoli na osiągnięcie założonych celów.

Dziękuje za zaufanie!

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski