Dnia 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

VII SESJA    II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2022.

5.Wolne wnioski, dyskusja.

6.Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech