Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, iż w związku z otrzymanym  dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+089 i w km 0+000-0+118,50 na działkach nr ewid.5878 i 5876 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów”, w dniach  od 21.10.2019 r. do 31.10.2019 r. place w Rynku  na działce nr 5878 (przed komisariatem policji) oraz działce nr 5876 (przed pawilonem handlowym GS) będą wyłączone z użytkowania.

 

dofinansowanie Rynek