W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Jordanowem a Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Krakowie nastąpi remont dwóch miejsc pamięci tj. żołnierzy Wojska Polskiego walczących we wrześniu 1939 roku (upamiętnienie przy „Dębie Wolności”) oraz poległych i pomordowanych podczas II Wojny Światowej (upamiętnienie na plantach od strony policji). Zadanie polegać będzie na demontażu spękanego starego głazu przy „Dębie Wolności” oraz usytuowanie nowego głazu pamiątkowego wraz z tablicą z brązu. Drugi głaz wraz z tablicą z brązu usytuowany zostanie na plantach przed policją. Wykonanie i montaż upamiętnienia żołnierzy Wojska Polskiego walczących we wrześniu 1939 roku planowane jest do 08.11.2019 r., natomiast upamiętnienie poległych i pomordowanych podczas II Wojny Światowej zostanie wykonane do 30.04.2020 r. po zakończeniu prac na segmencie plant. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Krakowie w zakresie zakupu dwóch głazów oraz wykonania tablic z brązu.