Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kolejowa  w Jordanowie

„Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie”

​W ramach zadania na ul. Kolejowej zostały wykonane roboty budowlane obejmujące:

  1. montaż rurociągu PE 160 mm  - 632,70 m
  2. przepięcie istniejących przyłączy
  3. wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci
  4. hydranty przeciwpożarowe podziemne dn 80 – 5 kpl.
  5. armatura: zasuwy sieciowe z obudową, trójnik
  6. roboty ziemne
  7. pełna odbudowa chodnika wraz z krawężnikiem i obrzeżem – 1160,00 m2
  8. pełna obsługa geodezyjna 

Całkowity koszt zadania wyniósł 520 722,62 zł. Miasto Jordanów pozyskało wszystkie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
 
 
Kolejowa tablica