termoRządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

Zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa

Przedmiotem inwestycji jest  termomodernizacja budynków mienia komunalnego Miasta Jordanowa, takich jak :

- Budynek Urzędu Miasta Jordanowa;

- Budynek mienia komunalnego – dawny budynek Biblioteki Miejskiej;

- Budynek NZOZ „Przychodnia w Jordanowie”;

- Budynek Stacji Uzdatniania i Ujęcia Wody;

- Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939, przy ul. Kolejowa 7;

- Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939, przy ul. Konopnickiej 2;

Planowany termin zakończenia prac: połowa listopada 2023 roku.

Przewidywana wartość inwestycji 8 708 556,87 PLN , w tym przyznane dofinansowanie: 7.837.701,18 PLN