Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

edycja pierwsza

Budynek Stacji Uzdatniania i Ujęcia Wody

Termomodernizacja budynku ujęcia wody w Jordanowie

Po wykonaniu robót ma nastąpić efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki,

wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa stanu środowiska.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania budynku poprzez zmniejszenie kosztów energii cieplnej.

Proponowane przedsięwzięcie prowadzić ma do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z poprawą

efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Budynek przed realizacją inwestycji

Realizacja inwestycji