radaDnia 28 października  2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00

 

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

 

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  
Rady Miasta Jordanowa

 

 

 

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
    w Rodzinie dla Miasta Jordanowa na lata 2019 -2021.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
  5. Informacja na temat przygotowania do akcji zimowego utrzymania dróg 2019/2020.
  6. Inne sprawy bieżące.