radaDnia 30 października 2019 r. (środa) o godz. 12.00

 

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,

sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie

 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza wydatków Miasta na oświatę za I półrocze 2019 roku:

- szczegółowa analiza wzrostu wydatków na oświatę w 2019 roku
w stosunku do 2018 roku.

  1. Sprawy bieżące.