Zarządzenie nr 61/2024  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024.

Informacje w załącznikach

Wzor sprawozdania

wzór oferty