Wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. księgowości i obsługi ekonomiczno-administracyjnej systemu gospodarki odpadami i zasobu mieszkaniowego w Referacie Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa

1.  Aneta Syrek - zam. Jordanów
2.  Katarzyna Galas - zam. Toporzysko


 Burmistrz Miasta
Andrzej Malczewski