Dnia 6 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie:
  3. sprawozdania finansowego za rok 2020,
  4. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu,
  5. informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa.
  6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jordanowa z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  7. Sprawy bieżące.

Jordanów,  29.04.2021 r.