Drukuj

Szanowni Państwo,

niniejszym wobec faktu, iż notorycznie na terenie Miasta Jordanowa dochodzi do incydentów, w których to śmieci (m.in. reklamówki, opakowania, odpady z gospodarstw domowych) z prywatnych nieruchomości mieszkalnych jak i miejsc prowadzonych działalności gospodarczych wyrzucane są do ulicznych koszy informuję, że:

SANKCJE KARNE:

Należy pamiętać, że za wywóz odpadów odpowiedzialny jest ich właściciel i to on poniesie karę, jeśli odpady zostaną umieszczone w niewłaściwym miejscu.

Wszystkie osoby będące świadkami w procederze wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach powinny niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji najbliższy Komisariat Policji jak również zgłosić to do Urzędu Miasta Jordanowa. Należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawcę, takich jak rejestracja samochodu, dane osobowe, itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia.

Jednocześnie informuję, że część obszaru Miasta Jordanowa jest objęta monitoringiem, dlatego też identyfikacja osób wyrzucających śmieci do koszy ulicznych nie stanowi problemu. Ponadto coraz częściej mieszkańcy wskazują z imienia i nazwiska osoby, które codziennie wyrzucają śmieci do koszy ulicznych.

Spółka informuje, że będą wszczynane postępowania karne w stosunku do wszystkich osób, które nie stosują się do obowiązujących przepisów i Regulaminu.

Dbajmy wspólnie o czystość i estetykę Naszego Miasta.