Drukuj


W związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem technologii kosmicznych wykorzystywanych
w rolnictwie oraz w obliczu wzmożonej aktywności naszych zachodnich sąsiadów w zakresie
wykorzystania tych technologii, jako Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiliśmy
przygotować raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich
gospodarstwach rolnych. Do przygotowania tego raportu niezbędne jest uzyskanie informacji o
tym czy mieszkańcy Państwa gmin wykorzystują tę technologie. W celu uzyskania przedmiotowych
informacji przygotowaliśmy krótkie badanie. Badanie to jest anonimowe, a jego wypełnienie trwa
mniej niż 60 sekund. Jest ono przeznaczone dla osób prowadzących własne gospodarstwo rolne.
Link do badania:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf1zffpvfegFyGji3dYLMvPwJ0uEsSPlN3y0pbYxIsgvNoCMA/viewform?usp=sf_link


Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie naszego badania w lokalnych
społecznościach. Umożliwi to nam opracowanie stosownego raportu dotyczącego zainteresowania
oraz wykorzystywania technologii kosmicznych polskich gospodarstwach rolnych w sposób
wiarygodny. Uważamy, ze rolnictwo precyzyjne z wykorzystywaniem narzędzi satelitarnych
odgrywa obecnie istotną rolę w rozwoju rolnictwa, dlatego sprawa jest bardzo ważna
z wyrazami szacunku,
Adrianna Wiśniewska
Prezes Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego

List Prezesa Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego