Drukuj

Dnia 9 września 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,
w Biurze Rady – pok. nr 2

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2021 r. na podstawie informacji Burmistrza Miasta.
  3. Informacja na temat realizowanych inwestycji na terenie Miasta Jordanowa.
  4. Sprawy bieżące.

Jordanów,  06.09.2021 r.