Dnia 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 13.30 w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,
w Jordanowie przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) odbędzie się
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz.: 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
  3. Podsumowanie obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
  4. Sprawy bieżące.

Jordanów,  13.09.2021 r.