Zakończono realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej „Poznajemy i badamy stan środowiska wodnego, jego zagrożenia i  możliwości ochrony” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Program skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej, dzieci w wieku przedszkolnym, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców miasta.

Dzięki realizacji zadania ”Poznajemy i badamy stan środowiska wodnego, jego zagrożenia i możliwości ochrony” nastąpił wzrost świadomości ekologicznej  u  uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków poprzez aktywny udział w różnych formach zajęć. Ponadto zwiększył się poziom wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska poprzez udział w konkursach, quizach i turniejach wiedzy ekologicznej. Zajęcia zapewniały aktywny udział  podczas przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, udziału w warsztatach i obserwacjach przyrody i zjawisk meteorologicznych, spotkania i wywiady. Uczniowie brali udział w konkursach plastycznym, fotograficznym, fotoreportażu i  happeningu promującego proekologiczne nawyki mieszkańców,  wystawy prac, jak również brali udział w zajęciach edukacji ekologicznej  (warsztaty, zajęcia terenowe w  parkach narodowych,  w parku Nauko techniki, w Parku Krajobrazowym, w Leśnym Parku, na stacji uzdatniania wody, zajęcia warsztatowe, pikniki naukowe). Uczniowie zaangażowani byli w utworzenie prezentacji multimedialnej,  inscenizacji ekologicznej dla najmłodszych, gazetki tematycznej, audycji przez szkolny radiowęzeł.

W ramach projektu nie tylko zorganizowano wycieczki terenowe czy zajęcia edukacyjne ale również zakupiono wiele pomocy dydaktycznych oraz książek, gier i filmów edukacyjnych.

Wartość projektu wynosiła 36 062,68 zł, przyznana kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie to 27 777,00 zł.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu !!!