Dnia 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 12.45

w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,

w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) 

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów, 24.11.2021 r.