Dnia 14 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.30 w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców
w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) odbędzie się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2022 rok.
  3. Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji na 2022 rok.
  4. Sprawy bieżące.

Jordanów,  07.12.2021 r.