Dnia 5 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 8.00 w  sali obrad,
w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się
posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2022 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  4. Sprawy bieżące.