Drukuj

Dnia 4 października 2019 r. (piątek) o godz. 12.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2019 rok.
  3. Rozpatrzenie pism i wniosków mieszkańców Jordanowa oraz radnych w sprawie wykonania zadań gospodarczych.
  4. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 27.09.2019 r.