Drukuj

Uprzejmie informuję, iż w dniu 31.12.2020 r. (Sylwester), Urząd Miasta Jordanowa będzie przyjmował klientów do godziny 13:00.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

 

Zarządzenie Nr 89/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 30.12.2020 r.

w sprawie: ustalenia skróconego czasu pacy w Urzędzie Miasta Jordanowa.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282).

§ 1.

W dniu 31 grudnia 2020 r. Urząd Miasta Jordanowa będzie czynny od 7:30 do 13:00.

§ 2.

Powyższą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i Gospodarki Przestrzennej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.