Ogłoszenia i komunikaty

Logo Ratusz

W dniu 02.09.2020 r. został podpisany list intencyjny związany z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój oraz Gminy Miasto Jordanów. List podpisany został przez Burmistrza Miasta Jordanowa P. Andrzeja Malczewskiego i Burmistrza Rabki -Zdrój P. Leszka Świder. W ramach zadania Miasto Jordanów i Gmina Rabka -Zdrój wspólnie wystąpią jako partnerzy z wnioskiem o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych. Na terenie miasta planowana jest termomodernizacja budynków przy ul. Kolejowej i Konopnickiej polegająca m.in. na dociepleniu ścian i stropów, wymianie stolarki, modernizacji kotłowni i zmontowaniu odnawialnych źródeł energii. Wspólne partnerstwo pozwoli na złożenie wniosku na kilka obiektów co skutkować będzie większą szansa na otrzymanie dofinansowania na ten cel.

W tym roku Miasto Jordanów w szczególny sposób uczciło obchody rocznicowe związane z wybuchem II Wojny Światowej.

Na nowowyremontowanych plantach jordanowskich został postawiony obelisk w Hołdzie Bohaterom Mieszkańcom Ziemi Jordanowskiej, Żołnierzom i Partyzantom poległym w walce o niepodległość Polski oraz pomordowanym przez niemieckich i sowieckich okupantów w latach 1939-1945.

W uroczystościach odsłonięcia i poświecenia obelisku uczestniczyli znamienici goście m.in. v-ce Wojewoda Małopolski Pan Zbigniew Starzec, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie Pan Doktor Maciej Korkuć, Starosta Suski Pan Józef Bałos, Wójt Gminy Bystra-Sidzina Pan Stanisław Tempka, Proboszcz Jordanowskiej Parafii ks. Kanonik Paweł Gunia, Pan Profesor Jerzy Semsch świadek wydarzeń II Wojny Światowej, Harcerze pełniący wartę oraz poczty sztandarowe.

Zabierający głos podczas uroczystości podkreślali w swych wystąpieniach jak ważne dla nas Polaków są miejsca upamiętniające wydarzenia z 1939 roku, które odbiły piętno na naszej historii i życiu obecnym. Burmistrz Miasta Jordanowa zaakcentował, że musimy pamiętać o tym co było bo jesteśmy winni cześć i szacunek poległym, a tablica będzie pomostem łączącym przeszłość z przyszłością i świadectwem naszego patriotyzmu oraz przestrogą, aby takie wydarzenia już nigdy się nie powtórzyły.

Cześć i Chwała Bohaterom…

Film z wydarzenia (255Mb)

DSC01606

Logo Rada

Dnia 2 września 2020 r. (środa) o godz. 14.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa, w Biurze Rady pok. nr 2

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Logo Rada

Dnia 4 września 2020 r. (piątek) o godz. 13.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Logo Rada

Dnia 3 września 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji: