Ogłoszenia i komunikaty

Logo Rada

Dnia 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,

sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Logo wodociągi

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 21.09.2020  w godzinach do 9:00 do 17:00, z powodu planowanych prac na sieci  wodociągowej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Piłsudskiego, Malejowska, Słowackiego i Zakopiańska

Za utrudnienia przepraszamy.

WZP

WZP

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Sprawdź czy możesz być uczestnikiem  projektu Wróć z POWERem! – wypełnij ankietę

CO?

Bezpłatne usługi:

  • doradztwo zawodowe - doradca zawodowy pomaga zidentyfikować posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary które warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego działania tak by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;
  • konsultacje - konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej);
  • usługi specjalistyczne - doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnictwo psychologiczne.
  • tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych dotyczących nabytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.
  • punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać z komputera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, wypełnić wnioski/formularze do innych instytucji/projektów itp.
  • sesje mastermind - sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.

GDZIE?

Możesz się z nami spotkać w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach WUP Kraków.

Jesteś z innej miejscowości ? – zadzwoń i zapytaj gdzie są dyżury mobilne.

Telefon:  515-995-474, 12 619 84 57

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pociagdokariery.pl/powroty

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniach 08-09.09.2020 z powodu awarii na sieci wodociągowej nastąpi czasowe przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmie ulice: Piłsudskiego, Malejowska, Zakopiańska, Kopernika i Osiedle Wrzosy

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarządzenie Nr 76/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 01.09.2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr z 2020 r., poz. 65, ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Załącznik do Zarządzenia nr 76/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia: 01.09.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj: Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

Lp. Obręb Położenie nieruchomości Numer KW Numer działek Powierzchnia lokalu
w m2
Przeznaczenie nieruchomości - cel dzierżawy, najmu Opis nieruchomości Minimalna wysokość opłaty
(czynsz najmu)
1 Jordanów Jordanów
ul. Piłsudskiego 1
KR1B/00034690/1 5863, 5862/1, 5861/1 22,00 najem do 3 lat z przeznaczeniem na lokal handlowy lokal położony w Jordanowie w budynku wielomieszkaniowym
przy ul. Piłsudskiego 1
720,00 zł w stosunku miesięcznym + obowiązujący podatek VAT

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa oraz na stronie internetowej Miasta Jordanowa tj: od 09.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 76/2020