Ogłoszenia i komunikaty

 Zarządzenie Nr 66/2022

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 05.12.2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                          
       Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.), Uchwały Nr XXX/321/2022  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  27 września 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego
z a r z ą d z a m, co następuje:

 § 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

 
  § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                               

                          Burmistrz Miasta Jordanowa     
                               Andrzej Malczewski
Do pobrania: Wykaz (doc 60kB)

Dnia 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00
 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się XXXVII Sesja  Rady  Miasta  Jordanowa,

 
Porządek obrad sesji:
     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
     2.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
     3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
     4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
     5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
     6. Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2021/2022.
     7. Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2021/2022.
     8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
     9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
    14. Wolne wnioski i informacje.
    15. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 22.11.2022 r.

Komunikat dotyczący preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych

Osoby, które otrzymały zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych proszone są o zapisy w  spółce:

NIWA s.j.
Stanisław Głuc
34-234 Osielec 777

- telefonicznie pod numerem 18 27 73 615.

Sekretarz Miasta
Piotr Pudo

 

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. organizują
bezpłatne spotkanie informacyjne on-line na temat efektywnego zarządzania energią w firmie dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

Termin spotkania (on-line): 30 listopada 2022 r. (środa)

Godzina rozpoczęcia: 10:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
Formularz rejestracyjny:  Wypełnij

Z wyrazami szacunku,
Maksymilian Kocerba
Zespół Ekodoradców

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
www.mcp.malopolska.pl,
www.rpo.malopolska.pl

 

Dnia 25 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 9.00
w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa


Porządek obrad Komisji:

   1.  Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
   2.  Informacja na temat realizacji przyłączy kanalizacyjnych.
   3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa.
   4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
   5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości.
   6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
   7.  Informacja na temat opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków.
   8.  Informacja na temat Strefy Płatnego Parkowania.
   9.  Rozpatrywanie pism, które wpłynęły do Komisji.
  10. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 18.11.2022 r.

Podkategorie