Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat dotyczący preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych

Osoby, które otrzymały zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych proszone są o zapisy w  spółce:

NIWA s.j.
Stanisław Głuc
34-234 Osielec 777

- telefonicznie pod numerem 18 27 73 615.

Sekretarz Miasta
Piotr Pudo

 

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. organizują
bezpłatne spotkanie informacyjne on-line na temat efektywnego zarządzania energią w firmie dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

Termin spotkania (on-line): 30 listopada 2022 r. (środa)

Godzina rozpoczęcia: 10:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
Formularz rejestracyjny:  Wypełnij

Z wyrazami szacunku,
Maksymilian Kocerba
Zespół Ekodoradców

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
www.mcp.malopolska.pl,
www.rpo.malopolska.pl

 

Dnia 25 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 9.00
w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa


Porządek obrad Komisji:

   1.  Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
   2.  Informacja na temat realizacji przyłączy kanalizacyjnych.
   3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa.
   4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
   5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości.
   6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
   7.  Informacja na temat opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków.
   8.  Informacja na temat Strefy Płatnego Parkowania.
   9.  Rozpatrywanie pism, które wpłynęły do Komisji.
  10. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 18.11.2022 r.

W imieniu Prezesa i Spółki „Przykiec” informujemy, że z powodu niskiego stanu wody w ujęciu na Przykcu zdroje w mieście zostały zamknięte.
Prosimy mieszkańców o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

Informacja dla mieszkańców Miasta Jordanowa w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego (węgla)

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) Miasto Jordanów informuje, że spółka NIWA s.j. Stanisław Głuc, 34-234 Osielec 777 prowadzi sprzedaż paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Miasta Jordanowa, realizowanego w oparciu o wyżej powołaną ustawę.

Do ceny paliwa, zgodnie z art. 4 ust. 9 ww. ustawy, nie będą doliczane żadne dodatkowe koszty i opłaty, za wyjątkiem kosztów transportu paliwa stałego z miejsca jego składowania do gospodarstwa domowego, w przypadku skorzystania z usługi transportu oferowanej przez ww. sprzedawcę.

Informujemy,  że zgodnie z ww. ustawą, do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 1967).

Zakup węgla na ww. warunkach możliwy jest po przedstawieniu zaświadczenia, do którego pozyskania konieczne jest złożenie wniosku. W przypadku osób zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa, wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa na dzienniku podawczym (sekretariat) w dniach roboczych w godzinach pracy Urzędu. Gotowy do wypełnienia formularz wniosku mogą Państwo pobrać ze strony www.jordanow.pl lub w sekretariacie Urzędu. Wnioski o wydanie zaświadczenia przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2023 r. Zaświadczenia wydawane są w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

 

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

załączniki

Podkategorie