Ogłoszenia i komunikaty

Logo wodociągi

Szanowni Państwo, w związku z nagłym wzrostem zakażeń koronawirusem i wprowadzeniem na terenie całego kraju tzw. „czerwonej strefy ”, Zarząd Spółki Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. kierując się troską o zdrowie Państwa jako naszych klientów podjął decyzję, iż Biuro Spółki będzie zamknięte od poniedziałku 2 listopada 2020 r. do odwołania.

W sprawach bieżących uprzejmie prosimy klientów o kontakt z pracownikami  za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

  1. poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. telefonicznie: tel. 18 2675 389

Informujemy również, że od dnia 2 listopada 2020 roku do odwołania Inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości. W celu ustalenia odczytu uprzejmie prosimy o kontakt za pomocą wskazanych powyżej kanałów komunikacji. Odbiorcy, którzy nie przekażą informacji o wskazaniu wodomierzy zostaną obciążeni fakturą na podstawie średnich odczytów z poprzednich okresów rozliczeniowych. Po odwołaniu nadzwyczajnych środków ostrożności Biuro Spółki zostanie ponownie otwarte do bezpośredniej obsługi klientów.

Logo Armir

Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.

Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Aby skorzystać z takiego wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić zgłoszenie, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania.  Dokument taki należy złożyć do 6 listopada do kierownika Biura Powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosi informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Zainteresowane podmioty przygotowują zgłoszenia, w których określą liczbę chryzantem, które zamierzają odebrać. Deklaracje taką należy przekazać do 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów. Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot. Odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu. Chryzantemy, które nie zostaną odebrane do 16 listopada 2020 r. muszą zostać niezwłocznie oddane podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Posiadacz chryzantem dokumentuje oddanie kwiatów takiemu podmiotowi w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającej informację o liczbie przekazanych chryzantem. Jest to bardzo istotne, ponieważ zarówno potwierdzenie odbioru odebranych chryzantem jak i potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako odpady,  musi zostać dostarczone do kierownika biura powiatowego do 30 listopada 2020 r. Ponadto posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis. Bez takich dokumentów pomoc nie będzie mogła być wypłacona.

Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana w rozporządzeniu dotyczącym tej pomocy.

Planuje się, że  pomoc będzie wypłacona do 31 grudnia 2020 r.

Logo przychodnia

Z informacji uzyskanych od Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej od poniedziałku  2 listopada nastąpi wznowienie pracy Przychodni w Jordanowie. Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i pracownikom teren całej  przychodni zostanie poddany profesjonalnej  dezynfekcji przed otwarciem.

Serdecznie dziękuję Kierownikom pobliskich Ośrodków Zdrowia (Naprawa, Osielec, Sidzina, Toporzysko) za opiekę medyczną w okresie zawieszenia działalności Przychodni.

Z poważaniem

Andrzej Malczewski

 Burmistrz Miasta Jordanowa

 informuje, że ze środków zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty  przeprowadzonej na jordanowskim  cmentarzu  przystąpiono do prac renowacyjnych  jednego z najstarszych  zabytkowych pomników na naszym cmentarzu.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju w tym roku odstąpiono od  organizacji zbiórki.

Logo przychodnia

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Przychodnia w Jordanowie będzie nieczynna od dnia 26 października do odwołania.
W stanach zagrożenia życia i nagłego pogorszenia stanu zdrowia Pacjenci mogą skorzystać z numeru Pogotowia Ratunkowego nr 999 lub 112. W innych pilnych przypadkach - pomoc uzyskają w placówkach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Rabce-Zdroju i Suchej Beskidzkiej oraz w innych placówkach POZ posiadających umowy z NFZ.