Ogłoszenia i komunikaty

Dnia 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 12.45

w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,

w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) 

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów, 24.11.2021 r.

posiedzenie Komisji Rozwoju

Dnia 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 8.00
w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,
w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze)  odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jordanowa.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Sprawy bieżące.

Jordanów, 18.11.2021 r.

Zamknięty parking

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniu 20 listopada 2021 zostaną zamknięte dla ruchu parkingi  na ul. 3 Maja – Mickiewicza oraz częściowo przed Galerią Jordanowską

 Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 13 i 15.11.2021 roku z powodu awarii na sieci wodociągowej mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.

Wyłączenie obejmie ulice Mickiewicza (boczna) od nr 121

Za utrudnienia przepraszamy

e-dowód

W związku z wprowadzaniem w Rejestrach Dowodów Osobistych rozwiązań technicznych związanych  z wdrożeniem e-dowodu zawierającego odciski palców  w dniu 5 listopada br. sprawy z zakresu dowodów osobistych będą załatwiane tylko  do godziny 12.00