Ogłoszenia i komunikaty

Nieczynny urząd

Urząd Miasta Jordanowa, informuje, iż w dniu 12 listopada 2021 r. (piątek) będzie nieczynny.

W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.

Za utrudnienia przepraszamy.

Poznajemy i badamy stan środowiska wodnego

Zakończono realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej „Poznajemy i badamy stan środowiska wodnego, jego zagrożenia i  możliwości ochrony” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Program skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej, dzieci w wieku przedszkolnym, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców miasta.

Dzięki realizacji zadania ”Poznajemy i badamy stan środowiska wodnego, jego zagrożenia i możliwości ochrony” nastąpił wzrost świadomości ekologicznej  u  uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków poprzez aktywny udział w różnych formach zajęć. Ponadto zwiększył się poziom wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska poprzez udział w konkursach, quizach i turniejach wiedzy ekologicznej. Zajęcia zapewniały aktywny udział  podczas przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, udziału w warsztatach i obserwacjach przyrody i zjawisk meteorologicznych, spotkania i wywiady. Uczniowie brali udział w konkursach plastycznym, fotograficznym, fotoreportażu i  happeningu promującego proekologiczne nawyki mieszkańców,  wystawy prac, jak również brali udział w zajęciach edukacji ekologicznej  (warsztaty, zajęcia terenowe w  parkach narodowych,  w parku Nauko techniki, w Parku Krajobrazowym, w Leśnym Parku, na stacji uzdatniania wody, zajęcia warsztatowe, pikniki naukowe). Uczniowie zaangażowani byli w utworzenie prezentacji multimedialnej,  inscenizacji ekologicznej dla najmłodszych, gazetki tematycznej, audycji przez szkolny radiowęzeł.

W ramach projektu nie tylko zorganizowano wycieczki terenowe czy zajęcia edukacyjne ale również zakupiono wiele pomocy dydaktycznych oraz książek, gier i filmów edukacyjnych.

Wartość projektu wynosiła 36 062,68 zł, przyznana kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie to 27 777,00 zł.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu !!!

Jordanowski Komitet Ratowania Zabytkowych Nagrobków informuje, że w dniu 1 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzona kolejna kwesta na jordanowskim cmentarzu.

Pieniądze zebrane w 2019 roku zostały w całości wydatkowane na odnowienie zabytkowego pomnika. Realizację można zobaczyć na poniższych zdjęciach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej kweście i z góry dziękujemy za Państwa ofiarność!

nagrobki 2n

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 27 października 2021 r. (środa) o godz. 13.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, w Biurze Rady – pok. nr 2

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

posiedzenie Komisji Rozwoju

Dnia 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.45

w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców, w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) 

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji: