Ogłoszenia i komunikaty

Awaria sieci wodociągowej

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 17.03.2022 roku z powodu awarii na sieci wodociągowej mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Kolejowa od nr 44,  Jana Pawła II, św. Anny, Przemysłowa.

Za utrudnienia przepraszamy

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 11 marca 2022 r. decyzji Nr 14/BZ/2022 znak: WI-II.7840.1.11.2022.MBB o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa mostu w km 24,130 linii kolejowej nr 98 w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka realizowanego w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane. Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Jordanów miasto, miejscowość Jordanów, identyfikator działki ewidencyjnej: 121501_1.0001.5536/1; 121501_1.0001.5566/8 (teren zamknięty kolejowy); 121501_1.0001.5565/1.

Treść decyzji Nr 14/BZ/2022 znak: WI-II.7840.1.11.2022.MBB z 11 marca 2022 r. została udostępniona 14 marca 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2074670,rozbudowa-mostu-w-km-24130-linii-kolejowej-nr-98-w-ramach-inwestycji-pn-zaprojektowanie-i-wykonanie-.html (ścieżka dostępu Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie/ menu podmiotowe/ Urząd Wojewódzki/ Wydział/ Infrastruktury/ repozytorium plików/ Rozbudowa mostu w km 24,130 linii kolejowej nr 98 w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka realizowanego w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane. Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Jordanów miasto, miejscowość Jordanów, identyfikator działki ewidencyjnej: 121501_1.0001.5536/1; 121501_1.0001.5566/8 (teren zamknięty kolejowy); 121501_1.0001.5565/1/ załącznik pdf.).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowani mogą również zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem  tel. 12 39 21 609, pokój 65.

Treść decyzji oraz dokumentacja sprawy (w części, która może być zeskanowana) może również zostać udostępniona w formie elektronicznej na wniosek przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. platforma ePUAP - adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka

Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.1.11.2022.MBB.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.

Awaria sieci wodociągowej

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 07.03.2022 roku z powodu awarii na sieci wodociągowej mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Kolejowa od nr 44,  Jana Pawła II, św. Anny, Przemysłowa.

Za utrudnienia przepraszamy

Awaria

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 04.03.2022 roku z powodu awarii na sieci wodociągowej mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Kolejowa, Jana Pawła II, św. Anny, Przemysłowa.

Za utrudnienia przepraszamy

Organizacje zbierające na ukrainę
  • Polska Akcja Humanitarna (PAH)https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina wpłaty na pomoc bezpośrednią włączając w to żywność i inne formy wsparcia dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów na konto: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772
  • Caritas Polskahttps://caritas.pl/ukraina/ wpłaty na najpilniejsze potrzeby, żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA lub SMS o treści „UKRAINA” pod numer 72052 (koszt to 2,46 zł z VAT)
  • Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)https://pcpm.org.pl/ukraina lub wpłaty na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy". Środki zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną, ewakuację ludności oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci.
  • Polski Czerwony Krzyż (PCK): Wpłaty na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie pozostałych priorytetowych potrzeb. Konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” oraz na stronie https://pck.pl/wspieraj-nas/
  • Polska Misja Medyczna / Polish Medical Mission: Wpłaty na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych i przekazane lokalnej organizacji pomocowej – Czerwonemu Krzyżowi w Słowiańsku w obwodzie donieckim. https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukraina lub przelew na konto: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem UKRAINA
  • UNICEF Poland: Zbiórka na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych: https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy

Podkategorie