Jordanów, dnia 2.11.2021 r.

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.10.2021

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Jordanowie

Część 1 – „Budowa trybun stałych o konstrukcji stalowej z siedziskami plastikowymi oraz 2 tablic wyników z podłączeniem do istniejącego okablowania”,

została  złożona następująca oferta:

 1. Nazwa wykonawcy:

Nazwa wykonawcy:

Master-Bruk Przedsiębiorstwo Budowlane

Stanisław Gancarczyk

Siedziba: Ślęszowice 70, 34-210 Zembrzyce

Cena oferty: 136 071,19 (zł brutto)

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 72 miesiące

Część 2  – „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Marii Konopnickiej”,

złożone zostały następująca oferta:

1. Nazwa wykonawcy:

Master-Bruk Przedsiębiorstwo Budowlane

Stanisław Gancarczyk

Siedziba: Ślęszowice 70, 34-210 Zembrzyce

Cena oferty: 220 909,54 (zł brutto)

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 72 miesiące

2.Nazwa wykonawcy:

Firma Handlowo-Usługowa Marek Hajdas

Siedziba: Tenczyn 388, 32-433 Lubień

Cena oferty: 189 548,89 (zł brutto)

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 miesiące

Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

Część 1 – „Budowa trybun stałych o konstrukcji stalowej z siedziskami plastikowymi oraz 2 tablic wyników z podłączeniem do istniejącego okablowania”-  130 000,00 zł brutto

Część 2  –  „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Marii Konopnickiej” - 230 000,00 zł brutto

(informacje o  kwocie Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert) .

Andrzej Malczewski

Burmistrz Miasta Jordanowa