INFORMACJA O ZWOLNIENIU OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Z TYTUŁU ZASTOSOWANIA EKOLOGICZNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

 

2019 r.

Podatek od nieruchomości

Stawki nieruchomości

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Zmiana uchwały o zwolenieniach w podatku od nieruchomosci

Zmiana uchwały o zwolnieniach z podatku od nieruchomości – ogrzewanie ekologiczne

Formularze:

Informacja podatek od nieruchomości

Deklaracja podatek od nieruchomości

Zwolnienia na mocy uchwały

Zwolnienia na mocy ustawy

Podatek rolny

Stawka podatku w 2019 r. wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 135,90 zł

- od 1 ha pozostałych gruntów – 271,80 zł

Formularze:

Informacja podatek rolny

Deklaracja podatek rolny

Podatek leśny

Stawka podatku w 2019 r. wynosi:

- 42,24 zł od 1 ha lasu

Formularze:

Informacja podatek leśny

Deklaracja podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Stawka podatku od środków transportowych - stawka uchwalona w 2017 roku obowiązuje nadal.

Formularze:

Formularz dt1

Formularz dt1a


2018 r.

Zwrot podatku akcyzowego

wniosek

Podatek od nieruchomości

Stawki nieruchomości

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Zmiana uchwały o zwolenieniach w podatku od nieruchomosci

Zmiana uchwały o zwolnieniach z podatku od nieruchomości – ogrzewanie ekologiczne

Formularze:

Informacja podatek od nieruchomości

Deklaracja podatek od nieruchomości

Zwolnienia na mocy uchwały

Zwolnienia na mocy ustawy

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego

Formularze:

Informacja podatek rolny

Deklaracja podatek rolny

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego

Formularze:

Informacja podatek leśny

Deklaracja podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Stawka podatku od środków transportowych

Formularze:

Formularz dt1

Formularz dt1a


2017 r.

Podatek od nieruchomości

Stawki nieruchomości

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Zmiana uchwały o zwolenieniach w podatku od nieruchomosci

Zmiana uchwały o zwolnieniach z podatku od nieruchomości – ogrzewanie ekologiczne

Formularze:

Informacja podatek od nieruchomości

Deklaracja podatek od nieruchomości

Zwolnienia na mocy uchwały

Zwolnienia na mocy ustawy

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego

Formularze:

Informacja podatek rolny

Deklaracja podatek rolny

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego

Formularze:

Informacja podatek leśny

Deklaracja podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Stawka podatku od środków transportowych

Formularze:

Formularz dt1

Formularz dt1a


2016 r.

Podatek od nieruchomości

Stawki nieruchomości

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Formularze:

Informacja podatek od nieruchomości

Deklaracja podatek od nieruchomości

Zwolnienia na mocy uchwały

Zwolnienia na mocy ustawy

 

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego

Formularze:

Informacja podatek rolny

Deklaracja podatek rolny

 

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego

Formularze:

Informacja podatek leśny

Deklaracja podatek leśny

 

Podatek od środków transportowych

Stawka podatku od środków transportowych

Formularze:

Formularz dt1 i dt1a


 

2015 r.

 

Wniosek o zwrot nadpłaty w podatku

Wniosek zwrot podatku akcyzowego

 

Podatek od nieruchomości

Stawki nieruchomości

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Formularze:

Informacja podatek od nieruchomości

Deklaracja podatek od nieruchomości

Zwolnienia na mocy uchwały

Zwolnienia na mocy ustawy

Podatek rolny

Stawka podatku w 2015 r. wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 153,425 zł,

- od 1 ha pozostałych gruntów - 306,85 zł.

Formularze:

Informacja Podatek Rolny

Deklaracja Podatek Rolny

 

Podatek leśny

Stawka podatku w 2015 r. wynosi:

- 41,547 zł od jednego hektara lasu

- 20,7735 zł od jednego hektara lasu ochronnego

Formularze:

Informacje Podatek Leśny

Deklaracja Podatek Leśny

 Podatek od środków transportowych

stawki podatku od środków transportowych

Formularze:

dt-1 deklaracja

dt-1a załącznik do deklaracji

 

2014 r.

Podatek od nieruchomości na 2014

Podatek od środków transportowych na 2014

Deklaracja podatek od środków transportowych

załącznik do deklaracji podatku od środków transportowych

Wniosek zwrot podatku akcyzowego

2013 r.