Urząd Miasta Jordanowa przypomina o konieczności aktualizacji deklaracji za odpady komunalne w momencie zwiększenia ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości. Obowiązek ten dotyczy również osób powracających z zagranicy.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia deklaracji, którą jest zobowiązany złożyć:

  1. osobiście -----> wypełnij formularz, wydrukuj i złóż w Urzędzie Miasta
  2. przesłać listownie do Urzędu Miasta Jordanowa.
  3. przesłać przez platformę ePUAP (wymagane posiadania profilu zaufanego).

Deklaracje do pobrania poniżej.

Deklaracja dla Mieszkańca: ico word format word ico pdf format pdf

Deklaracja dla domku letniskowego: ico word format word ico pdf format pdf

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałej: ico word format word ico pdf format pdf