Udział w projektach

Logo przestrzeń dla seniorów

Projekt – Przestrzeń dla seniorów 2.0

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na spotkanie w dniu 5 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 1000 (sala obrad Urzędu Miasta)

Temat spotkania:  Analiza wyników ankiet (poprawa komunikacji z seniorami (osobami w wieku 60+) na terenie naszego miasta).

Serdecznie zapraszamy!

Głównym celem projektu pt. „Przestrzeń dla seniorów” realizowanego w okresie od III do XII 2019 r. przez Fundację Mapa Pasji jest wzmocnienie partycypacji społecznej osób starszych oraz stworzenie im narzędzi i warunków do wyrażania swoich potrzeb, w szczególności w zakresie dostosowywania przestrzeni publicznych i tras turystycznych do potrzeb seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem projektu pt. „Przestrzeń dla seniorów” realizowanego w okresie od III do XII 2018 r. przez Fundację Mapa Pasji jest wzmocnienie partycypacji społecznej osób starszych oraz stworzenie im narzędzi i warunków do wyrażania swoich potrzeb, w szczególności w zakresie dostosowywania przestrzeni publicznych i tras turystycznych do potrzeb seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt obejmuje działania w 6 małopolskich gminach (Miechów, Zabierzów, Tokarnia, M. Jordanów, Zawoja, Łącko).

Głównym celem projektu pt. „Aktywni seniorzy w Akcji” realizowanego w okresie od III do XII 2018 r. przez Fundację Znak z Krakowa jest wspieranie aktywności społecznej osób starszych, rzecznictwa ich interesów oraz działalność seniorów na rzecz społeczności lokalnych.

W roku ubiegłym Fundacja Znak realizowała w Mieście Jordanów projekt pn. ”Aktywni seniorzy – aktywne gminy”. Dzięki zaangażowaniu i aktywności uczestników program został zrealizowany w pełnym zakresie. Efektem wspólnej pracy było opracowanie przez naszych seniorów statutu Miejskiej Rady Seniorów, który następnie był konsultowany w okresie od 12 lutego do 4 marca 2018   (przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/329/2018 Rady Miasta z dnia 26 marca 2018 r.). Udział seniorów w przedmiotowym projekcie zainspirował ich do aktywności społecznej, która jest atrakcyjna i intersującą formą zagospodarowania czasu wolnego.