# Nazwa Pozycja Telefon Faks
1

Iwona Bilska

Burmistrz Miasta Jordanowa +48 18 26 91 700 +48 18 26 91 719
2 Robert Wodziak

Sekretarz +48 18 26 91 717 +48 18 26 91 719
3 Grażyna Pałach Skarbnik +48 18 26 91 716 +48 18 26 91 719
4 Agnieszka Rudolphi
Sekretariat / Dziennik podawczy +48 18 26 91 700 +48 18 26 91 719
5 Irena Wojdyla Biuro Rady +48 18 26 91 705 +48 18 26 91 719
6 Halina Kubinska Kom. Oświaty i Wychowania +48 18 26 91 709 +48 18 26 91 719
7 Krystyna Oprzędek Kom. Oświaty i Wychowania +48 18 26 91 709 +48 18 26 91 719
8 Władysława Piętoń Księgowość +48 18 26 91 715 +48 18 26 91 719
9 Anna Pieczara Księgowość +48 18 26 91 715 +48 18 26 91 719
10 Katarzyna Kłącz Płace +48 18 26 91 703 +48 18 26 91 719
11 Anna Knet
Wymiar Podatki +48 18 26 91 703 +48 18 26 91 719
12 Ewelina Luberda Kasa +48 18 26 91 704 +48 18 26 91 719
13 Elżbieta Rychlik Urząd Stanu Cywilnego +48 18 26 91 714 +48 18 26 91 719
14 Alicja Mentel Pełnomocnik ds. Prof. i Rozwiaz. Prob. Alkohol. +48 18 26 91 717 +48 18 26 91 719
15 Zofia Figura Ewidencja ludności +48 18 26 91 701 +48 18 26 91 719
16 Teresa Wątroba Kadry i Działalność Gospodarcza +48 18 26 91 702 +48 18 26 91 719
17 Tadeusz Krawczyk Geodezja i Zarz. Nieruchomościami +48 18 26 91 711 +48 18 26 91 719
18 Lucyna Gwiazdonik Zarządzanie kryzysowe, Archiwum +48 18 26 91 726 +48 18 26 91 719
19 Jan Gringras Kierownik Referatu Gospodarczo-Komunalnego +48 18 26 91 708 +48 18 26 91 706
20 Justyna Żółtek Zamówienia Publiczne +48 18 26 91 707 +48 18 26 91 706
21 Anna Gacek Referat Gospodarczo-Komunalny +48 18 26 91 708 +48 18 26 91 706
22 Zenon Szklany Referat Gospodarczo-Komunalny +48 18 26 91 708 +48 18 26 91 706
23 Franciszek Żur BHP i Spraw Wojskowych i Obywatelskie +48 18 26 91 712 +48 18 26 91 719
24 Kamil Wójtowicz Informatyk (Administrator serwisu) +48 18 26 91 713 +48 18 26 91 719
25 Zbigniew Opaliński Z-ca kierownika Referat Gospodarczo-Komunalnego +48 18 26 91 710 +48 18 26 91 719