INFORMACJA !!!!

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w związku z opracowywaniem dokumentacji techniczno-kosztowej dla drogi gminnej na oś Zagrody w dniu 27 luty 2024 o godzinie 16:00  organizuje spotkanie konsultacyjne  z mieszkańcami/ właścicielami  działek,  położonych strona prawa wjazd z drogi powiatowej.

W dniu 4 marca 2024 o godzinie 16:00 organizuje spotkanie z mieszkańcami/ właścicielami  działek  położonych strona lewa  wjazd z drogi powiatowej celem przedstawienia wstępnej koncepcji modernizacji drogi. 

Spotkania odbędą się w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1.

        Ze względu na ważność omawianych zagadnień prosimy o przybycie.