Aktualności

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje, że z powodu planowanych robót nawierzchniowych droga powiatowa nr 1684K Jordanów – Mąkacz - Bystra  będzie nieprzejezdna w dniach 25-26.10.2023r. (środa, czwartek) w godz. 8:00-18:00 na odcinku od drogi krajowej nr 28 do os. Knapikowa w Bystrej Podhalańskiej.Bystra zamkn1

Ogłoszenie

 

Dnia 23 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się XLIV Sesja Rady Miasta Jordanowa,

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez  Komisję  Rewizyjną Rady Miasta Jordanowa.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na parkingach płatnych niestrzeżonych nie będących drogami publicznymi na terenie Miasta Jordanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Rynek w Jordanowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/244/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 16.10.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 19 października 2023 r. (czwartek) o godz. 08.00, w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na parkingach płatnych niestrzeżonych nie będących drogami publicznymi na terenie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Rynek w Jordanowie.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/244/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
 • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów, 12.10.2023 r.

Ogłoszenie

 

Dnia 18 października 2023 r. (środa) o godz. 13.30 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza realizacji zapisu wynikającego z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa w zakresie
    odbioru nieczystości ciekłych i nieczystości stałych od właścicieli nieruchomości.
3. Sprawy bieżące.

 

Jordanów, 11.10.2023 r.

Bonus Frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców.

Informacja w załączniku: Plakat - bonus frekfencyjny