Aktualności

Dnia 17 października 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00, w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Informacja na temat odbioru nieczystości stałych i nieczystości ciekłych z szamb od gospodarstw domowych za okres
    I półrocza 2023 r.
  • Informacja na temat przygotowania do akcji zimowego utrzymania dróg 2023/2024.
  • Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców i porządkiem publicznym na terenie Miasta Jordanowa.
  • Inne sprawy bieżące

Jordanów,  10.10.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Dnia 16 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2024.
  • Inne sprawy bieżące.

 

Jordanów,  09.10.2023 r.

INFORMACJA !!!

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w dniu 13 października ( piątek ) będzie czynny od godziny 700  do godziny 1800

INFORMACJA !

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniach  od 6 do  8 października 2023r. zamknięty zostanie plac parkingowy za urzędem.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie na konferencję #Małopolska lokalna w Nowym Targu

Druga konferencja z cyklu #Małopolska lokalna odbędzie się 4 października 2023 roku w Nowym Targu.

Już drugi raz zapraszamy Państwa do dyskusji na temat obszarów wiejskich w Małopolsce, a szczególnie w jej południowej części, organizując konferencję poza Krakowem.

Co stanowi siłę napędową małopolskich miast i wsi? Czy potencjał Małopolski południowej drzemie tylko w jej tradycji? Jak na południu Małopolski rozwija się handel, a jak turystyka? Czy ze względów demograficznych Małopolskie wsie są skazane na wyludnianie? Jeżeli tak, czy jest szansa, żeby temu zapobiec? Jak tworzyć zaangażowane sieci społeczne? W końcu jak instytucje mogą się skutecznie komunikować z obywatelem w kwestiach środowiska naturalnego i ekologii?

Oto główne wątki konferencji #Małopolska lokalna, która odbędzie się 4 października 2023 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1. Wydarzenie organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego).

Oprócz panelu dyskusyjnego przygotowaliśmy dla Państwa sesję inspiracyjną z ekspertem. Dzięki uczestnictwu w niej będzie można się dowiedzieć, jak wykorzystać grafikę, aby z sukcesem przekonać odbiorcę do swoich argumentów.

W trakcie konferencji zapewniamy również możliwość skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Obsługują go specjaliści, którzy podpowiedzą, na co i w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie na pomysły z funduszy UE. 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

                NT PLAKAT A1 MAŁOPOLSKA LOKALNA                            

Informacja dotycząca przetrwarzania danych osobowych:

https://www.obserwatorium.malopolska.pl/klauzula-informacyjna/