Miejska Rada Seniorów

 

 

Dnia 20 października 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00

 

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

VI SESJA    II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

 

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.
 • Wolne wnioski, dyskusja.
 • Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

                                                                                               Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech

V Sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów

dnia 7 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się V SESJA  II
kadencji MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW MIASTA  JORDANOWA

 z  proponowanym  porządkiem  obrad:

dnia 13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00

w sali Jordanowskiego Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców Rynek 2

odbędzie się III Sesja II kadencji Miejskiej Rady  Seniorów Miasta  Jordanowa

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.
 5. Informacja na temat udziału w warsztatach w projekcie pod nazwą „Rady seniorów – dialog, partycypacja, samoorganizacja” w ramach działania Małopolskiej Sieci Rad Seniorów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu wypożyczalni pulsoksymetrów”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Wniosku o zabezpieczenie w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2022 środków na inicjatywy aktywizujące jordanowskich seniorów”.
 8. Wolne wnioski, dyskusja.

Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca   Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech

 IV Sesja

dnia 3 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się IV Sesja II kadencji
Miejskiej Rady  Seniorów Miasta Jordanowa

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2022-2024”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów”.
 7. Prelekcja – „Profilaktyka bezpieczeństwa Seniorów”. 
 8. Wolne wnioski, dyskusja.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech

IV SESJA

Uprzejmie informujemy, iż zaplanowana na dzień 26 stycznia 2022 r. IV Sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów nie odbędzie się.

Sesja zostaje przeniesiona na miesiąc marzec, po ustąpieniu obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech

 

dnia 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się IV SESJA II kadencji Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

 

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2022-2024”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów”.
 7. Prelekcja – „Profilaktyka bezpieczeństwa Seniorów”.
 8. Wolne wnioski, dyskusja.
 9. Zamknięcie sesji.

Miejskiej Rady Seniorów  Anna Czech