Jordanów, dnia 04.03.2020 r.

MIASTO JORDANÓW Rynek 1 34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu
Nr IRG.271.1.3.2020

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 7 495 000,00 zł” odbyło się w dniu 03.04.2020 r. o godz. 13:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 516 474,08 zł brutto

1. Nazwa wykonawcy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Adres siedziby: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Adres do korespondencji: Południowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach, Regionalne Centrum Korporacyjne w Tychach, ul. Dmowskiego 27, 43-100 Tychy

Cena oferty (zł brutto): 2.209.528,27 zł
Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty: 1 dzień
Termin realizacji: zgodnie z SIWZ
Gwarancja zgodnie z SIWZ
Warunki płatności zgodnie z SIWZ

2. Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Jordanowie 34-240 Jordanów, Rynek 44

Cena oferty (zł brutto):2.299.573,19 zł
Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty: 1 dzień
Termin realizacji: zgodnie z SIWZ
Gwarancja zgodnie z SIWZ
Warunki Płatności zgodnie z SIWZ

3. Nazwa wykonawcy: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres siedziby: Al. Jerozolimskie 7,00-955 Warszawa
Adres korespondencyjny: BGK Region Małopolski, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków

Cena oferty (zł brutto) : 1.721.296,55 zł
Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty: 1 dzień
Termin realizacji: zgodnie z SIWZ
Gwarancja zgodnie z SIWZ
Warunki Płatności zgodnie z SIWZ