Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji  projektu Uchwały Rady Miasta Jordanowa w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jordanowie.

   

    Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 58/2023 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 05 grudnia 2023 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji  Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jordanowie.

 Informuje,

o rozpoczęciu z dniem 2 stycznia 2024 r. konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Rady Miasta, które potrwają do dnia 18 stycznia 2024 roku.

Uwagi, opinie do dokumentu należy składać w formie:

  • ustnej podczas spotkania konsultacyjnego  adresowanego do określonej grupy  mieszkańców, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2024 r. o godz. 13:00w Urzędzie Miasta Jordanowa

Projekt Uchwały,  szczegółowe informacje na temat spotkania konsultacyjnego zamieszczone zostaną 2 stycznia 2024r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa www.jordanow.pl oraz będą dostępne od w/w terminu w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. 4A.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniu konsultacyjnym.

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, opublikowany w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 

 

                                                                                                                                     Burmistrz Miasta Jordanowa

                                                                                                                                                Andrzej Malczewski