Ostateczna lista propozycji zadań
które zostają poddane pod głosowanie mieszkańców

     1. „Zielony Zakątek ” miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku.

     2.  Mistrz Fair Play

Głosowanie rozpocznie się dnia 24 sierpnia i potrwa do dnia 14 września 2023 r.

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 20.09.2023 r. !!!

Więcej informacji o projektach na stronie internetowej https://konsultacje.jordanow.pl