Banner BO

BUDŻET OBYWATELSKI – GŁOSOWANIE

Głosowanie trwa od dnia 24 sierpnia do dnia 14 września 2023 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują wszyscy mieszkańcy Miasta Jordanowa (w przypadku głosowania osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2024),  w głosowaniu niejawnym.

 Zachęcamy mieszkańców do głosowania !

Lista projektów poddanych pod głosowanie (wg kolejności zgłoszeń projektów):

  • „Zielony Zakątek ” miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku (szacunkowy koszt   60 000,00)
  • Mistrz Fair Play (szacunkowy koszt   60 000,00)

Głosować można poprzez:

Po weryfikacji użytkownika przez administratora użytkownik otrzymuje wiadomość SMS z jednorazowym kodem, służącym do aktywacji konta. Na jeden numer telefonu możliwa jest aktywacja maksymalnie 3 kont użytkownika.  W przypadku głosowania profilem zaufanym e-puap autoryzacja konta w systemie następuje automatycznie, co zostaje potwierdzone wiadomością e-mail. Rejestracja pełnego konta użytkownika jest czynnością jednorazową i umożliwia udział w głosowaniach w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego, a także w konsultacjach społecznych.

  • pobranie karty ze strony internetowej Urzędu Miasta lub w wyznaczonych punktach w godzinach pracy tych instytucji (Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat; Centrum Kultury i Biblioteka Miejska, ul. Rynek 2) i złożenie jej do urny.

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie.

Bezpośredni link do głosowania

Do pobrania  karta do głosowania

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 20.09.2023 r. !!!

Zwycięski projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Jordanowa w 2024 r., jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 500 mieszkańców Miasta!!!