Aktualności

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa do pobrania w załączniku

Zapraszamy do udziału w XVI Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Ocieplam dom, wymieniam ogrzewanie, biorę dotację – płacę mniej” .

Celem konkursu jest wykonanie plakatu  wraz  hasłem zachęcającym do skorzystania z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” m.in.: na ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wymianę kotła, modernizację ogrzewania  itd. oraz promujących  efekty  wykonania  wymienionych  prac  


Szczegółowe informacje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Link do strony: Konkurs

INFORMACJA !!!!

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w związku z opracowywaniem dokumentacji techniczno-kosztowej dla drogi gminnej na oś Zagrody w dniu 27 luty 2024 o godzinie 16:00  organizuje spotkanie konsultacyjne  z mieszkańcami/ właścicielami  działek,  położonych strona prawa wjazd z drogi powiatowej.

W dniu 4 marca 2024 o godzinie 16:00 organizuje spotkanie z mieszkańcami/ właścicielami  działek  położonych strona lewa  wjazd z drogi powiatowej celem przedstawienia wstępnej koncepcji modernizacji drogi. 

Spotkania odbędą się w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1.

        Ze względu na ważność omawianych zagadnień prosimy o przybycie.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2024 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2024. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta Jordanowa w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.  

Wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Jordanowa, nr konta:

BS Jordanów Nr 70 9799 0001 0000 0000 8859 0021

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. nr 7. Można je też pobrać ze strony internetowej.

Druk oświadczenia – do pobrania

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. Liczy się data wpływu.

Informujemy, że chodnik obok Poczty jest całkowicie zamknięty z uwagi na spadające sople! Prosimy o ostrożności i korzystanie z innych przejść!