Urząd Miasta Jordanowa informuje, że przy udziale mieszkańców wykonano nawierzchnie bitumiczną wraz z odwodnieniem na drodze gminnej położonej na działce nr ewid. 5988 Rynek - boczna.