Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich

logotypy ue

Nazwa Projektu: Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 10 666 757,59 zł

Kwota dofinansowania: 6 432 510,36 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Logo planty

logotyp UE

Urząd Miasta Jordanowa informuje, iż zgodnie z ustaleniami zawartymi z przedstawicielem zespołu projektowego odpowiedzialnego za realizację dokumentacji projektowej związanej z renowacją plant jordanowskich wykonanie dokumentacji technicznej dla segmentów, które obecnie są w realizacji nastąpi do dnia 15.10.2019 r. We wskazanej dokumentacji dokonano licznych zmian co do pierwotnego projektu, które były związane z ustaleniami Komitetu Rewitalizacyjnego i oczekiwaniami mieszkańców m. in. zmieniono formę fontanny, zmieniono rodzaj nawierzchni na alejkach parkowych, ustalono na nowo przebieg instalacji zasilających elektrycznych i wodnych tak aby nie kolidowały z istniejącym drzewostanem. Warto nadmienić, że zmiana projektu rozpoczęła się od przygotowania nowej mapy do celów projektowych, gdyż mapy na których realizowany był pierwotnie projekt nie odzwierciedlały stanu istniejącego.

Obiekt dostępny:

  • Kwiecień – Wrzesień od poniedziałku do niedzieli  w godzinach: 8.00 – 20.00
  • Październik - Marzec od poniedziałku do niedzieli, w godzinach: 8.00 - 18.00

Siłownia plenerowa

logotypy ue

W dniu 30.08.2019r. dokonano przekazania do użytkowania siłowni plenerowej na działce nr ewid. 2147/4 (teren Szkoły Podstawowej w Jordanowie przy ul. Konopnickiej 2). Siłownia została wykonana  w ramach zadania pn. „Renowacja plant Jordanowskich z budową siłowni plenerowej” realizowanego z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania: „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich”.

logotypy ue

Podczas prac badawczych ujawniono występowanie dekoracji malarskich ściennych z końca XIX wieku w pomieszczeniach parteru i I pietra budynku Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2. 5 kwietnia 2019 r. dokonano wpisu do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego pod numerem rejestru B-487/M. Na realizacje zadania związanego z dekoracjami malarskimi Burmistrz Miasta Jordanowa w maju 2019 r. wystąpił o dotacje z rezerwy celowej Prezesa Rady Ministrów.

UE Logo

Poniżej przedstawiamy wizualizację koncepcji rewitalizacji Rynku w Jordanowie.